Arbetsterapeut

Är det svårt att kunna ge det bästa till varje patient?
Har du alltför hög arbetsbelastning på jobbet?
Svårt att hinna vara uppdaterad på det senaste inom området?

Mindre stress både för dig och dina patienter skulle göra stor skillnad för upplevelsen både av arbetsdagen, tillfredsställelsen på jobbet och behandlingsresultaten.  Att själv få en egen upplevelse i kropp och känslor och samtidigt få ta till dig det senaste inom området, kan öka tryggheten och lugnet i mötet med patienten och därmed kan du bättre känna in, observera och guida patienten. Allt detta kan du uppnå då du jobbar med BK i Aktivitet!

Den här sidan riktar sig till arbetsterapeuter och andra som arbetar med människor. Kanske är du fysioterapeut eller psykosocial resurs, kanske arbetar du i team med multimodal rehabilitering, med ergonomi eller i kommunen? Vi har vardagens aktiviteter som gemensam nämnare och utgångspunkt.

BK (Basal Kroppskännedom) i Aktivitet är både en livsfilosofi och en behandlingsmetod med bred teoretisk förankring. När du utför aktiviteter i din vardag har du möjlighet att göra det under medveten kroppsnärvaro och på så sätt ha största möjliga tillgång till din personliga potential. Under träningen utgår vi från balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro som grund för all rörelse och aktivitet i livet. På så sätt har du möjlighet att utvecklas och stärka alla dina personliga förmågor. Detta gäller ju oss alla människor på väg genom livet, oavsett om vi är terapeuter eller patienter. Det kan innebära att man känner sig mindre stressad, mår bättre, får mindre ont i kroppen och att var och en kan komma till sin rätt som människa.

När vi använder denna behandlingsform har vi möjlighet att behandla orsakerna till problemen, inte bara symtomen, på så sätt kan vi göra långsiktig skillnad och stärka patientens aktivitetsförmåga.

Utbildningar

I kursutvärderingen sammanfattar tre arbetsterapeuter kunskapen: 

”Jag behöver först förstå och känna min egen grund för att överföra det till aktiviteter jag vill och behöver göra. Sedan kan jag hjälpa andra.”

”Jag känner mig tryggare och lugnare som jag tror jag kommer ha nytta av i mötet med patienter och anhöriga.”

”Jag vill sprida det jag lärt mig även till min sambo och vänner för det känns som alla kan ha nytta av BK i Aktivitet.”

För dig som är intresserad av BK i Aktivitet finns många möjligheter till utbildning och ökad kunskap inom området. Det finns kurser med olika längd och tema, kompletterat med regelbunden handledning och eget övande. Det finns stor möjlighet att lägga upp kurserna utifrån era önskemål.

Vi bygger upp en utbildningsstege för möjlighet att uppnå terapeutisk kompetens i BK i Aktivitet. Vi använder oss av symbolerna du ser i skidbacken GRÖNTBLÅTTRÖTTSVART för att tydliggöra, visa på ”svårighetsgrad” och behovet av förkunskaper. Precis som i backen är det inte så att du alltid håller dig till samma färg utan du kan ha nytta och glädje av en ”grön kurs” även om du uppnått röd nivå. Däremot är det sällan så lyckat att börja i en svart backe utan förkunskaper och på samma sätt bygger vi stegvis här. Mer information om utbildningen till terapeutisk kompetens kommer framöver. Du som redan har utbildningar inom BK i Aktivitet eller BK kan börja att samla dina kurs- och handledningsintyg. Hör gärna av dig med frågor om du vill veta mer redan NU!

De ”gröna” kurserna är öppna för alla som är intresserade av att delta!

Uppsats - BK i Aktivitet kan förbättra aktivitetsutförandets kvalitet

Vill du veta mer om hur behandlingsmetoden utförs och teoretiska referenser är du varmt välkommen att läsa min färska Uppsats!

Konklusion: Resultatet av studien visar att BK i Aktivitet är ett nytt sätt inom arbetsterapi att integrera kunskap från olika områden, där möjlighet att stärka förmågan till aktivitet sker genom ökad tillgång till sina egna resurser istället för att fokusera på kompensatoriska strategier.

Vill du veta mer om hur behandlingsmetoden utförs och teoretiska referenser är du varmt välkommen att läsa min färska Uppsats!

 

Youtube

Aktivitetsbalans för Dig har en egen Youtube-kanal!

Intentionen är att vara ett bibliotek för utveckling av personlig hållbarhet och utveckling. Där hoppas jag att du som terapeut kan hitta en del för egen del, men främst för att dela med dig av till dina patienter. Kanske något lämpligt för en hemuppgift eller att visa i en grupp du leder?

Under ½-års kalaset ger jag en mer ingående presentation.

Får jag skicka dig mitt Inspirationsbrev?

I breven hoppas jag inspirera dig genom att dela med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.

Pernilla Sporre

Scroll to Top

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.