Om mig

Min vision handlar om att skapa en ny våg av kunskap och insikt som hjälper människor att faktiskt vara riktigt sanna mot sig själva och för det krävs inre kontakt med kropp och själ. När vi gör på riktigt bra saker för oss själva är chansen också stor att vi gör på riktigt bra saker för allt och alla runt omkring oss, alltså både människor och natur. Så man skulle kunna säga att när vi jobbar med BK i Aktivitet jobbar vi som världsförbättrare – och vi börjar med oss själva!

För att lära sig kroppskännedom måste man öva själv, kroppen kan inte läsa och vi kan inte ta någon annan längre än vi kommit själva så den bästa läromästaren är den egna kroppen och upplevelsen. Jag tror också att det är där den största framgången sker, när du gör egna upptäckter och märker att det gör skillnad i ditt eget liv då blir du både motiverad till fortsatt träning och att ta dina upptäckter vidare till andra. När vi började med det här på Smärtrehab Kronoberg var det här ett nytt sätt för arbetsterapeuter att arbeta, så det fanns ingen färdig utbildning för oss, vi blev tvungna att skapa den själva. Den drivkraften har lett framåt under ca 15 år nu. Vi var de första någonsin med terapeutisk kompetens i BK i Aktivitet, en kandidatuppsats skrev vi i ämnet och nu senast mer än 2 års fördjupningsstudier motsvarande psykoterapeut och ännu en uppsats som försöker omfamna och beskriva ämnet. Jag hoppas nu att du ska få ta del av frukterna av det arbetet. I nuläget är jag den enda som erbjuder utbildningar i BK i Aktivitet. Och kanske är just Du en av dem som också vill utbilda dig och få terapeutisk kompetens i BK i Aktivitet?

Själv har jag alltid haft en stark drivkraft att få vara aktiv, få testa, prova, utvecklas och se vilka upplevelser det kan föra med sig. Tidigt var jag intresserad av att få stötta andra för att möjliggöra deras aktiviteter i livet. Och livet består ju mest av vardag så då gäller det att vardagen verkligen får vara livet. Jag har varit utbildad arbetsterapeut hela mitt vuxna liv, var precis fyllda 20 år när jag utexaminerades från Umeå vårdhögskola.

Arbetsterapeuter får vardagen att fungera

På Smärtrehab mötte jag begreppet salutogenes – det som håller oss friska, orsaker till hälsa, istället för orsaker till sjukdom som de första yrkesåren inom akutsjukvården grundats på. Ett lösningsfokuserat arbete istället för problembaserat. En annan viktig pusselbit var helhetssynen, att verkligen se till hela människan och inte dela upp i kropp och knopp, psyke och soma, insida eller utsida. På Smärtrehab kom också möjligheten att få utforska Basal Kroppskännedom (BK) som en del av detta. Efter några års parallellt arbete där sjukgymnasterna använde sig av Kroppsmedvetande träning och arbetsterapeuterna Ergonomi, skonsamt arbetssätt och god kroppshållning, gavs möjligheterna till ett mer integrerat arbete och under handledning av Ingrid Olsson Nordgren (leg. Fysioterapeut och leg. Psykoterapeut) utvecklades BK i Aktivitet. Ett arbetssätt som gav möjlighet att integrera kunskapen från flera yrkesområden, så som arbetsterapi, fysioterapi och psykoterapi och gav oss möjligheten att möta människor utifrån ett unikt helhetsperspektiv. Det här arbetssättet väckte uppmärksamhet hos våra patienter och det var inte ovanligt att de sa Varför har vi inte fått lära oss det här tidigare, redan i skolan borde det här tankesättet vara självklart?” och ”Det är viktigt att det här får komma fler människor till del.” Sedan dess har detta varit drivkraften och parallellt med arbete i primärvården har jag rest runt i landet för att hålla utbildningar och handledning. Nu utökas möjligheterna med digitala kurser och lösningar, allt för att möjliggöra och bredda utbudet.

/Pernilla

”Jag vill vara den som vattnar dina rötter så de kan växa till sig för att bli djupa och trygga. Så ditt träd kan sträcka på sig ut i livet och stå stadigt i livets stormar.”

Så beskrev jag nyligen mitt företags vision i en uppgift att berätta i en metafor.

Artikel i Arbetsterapeuten

En artikel i tidningen Arbetsterapeuten, under temat ”Mitt jobb”.

Artikel i Smålandsposten

En artikel inför min 50 års fest som beskriver ett par delar av mitt engagemang i livet

Om BK i Aktivitet

Basal Kroppskännedom (BK) i Aktivitet – en integrativ metod

BK i Aktivitet är ett arbetssätt som både ger en grundläggande filosofi om vår människosyn, möten mellan människor och hur vi får tillgång till vår egen personliga potential. Samtidigt är det en arbetsmetod som ger oss verktyg att hjälpa människor att stärka deras aktivitetsutförande.

Integrativ betyder att kombinera delar från olika teorier och modeller på ett eklektiskt/samverkande sätt. BK i Aktivitet vilar på arbetsterapeutisk grund om aktivitetens betydelse för människan och människans hälsa, integrerad med Basal Kroppskännedom (BK), beteendeterapeutiska och psykoterapeutiska teorier och metoder samt forskning om hjärnans funktioner.

Övande med BK i Aktivitet går ut på att skapa en egen integrerad upplevelse av både självet och aktiviteten där alternativa skonsamma utförandesätt möjliggörs och stärker aktivitetsförmågan. Omställning av autonom och känslomässig reglering kan ske genom att bana in nya mönster under utförande av aktivitet. Behandlingen kan ge fördjupad förståelse för människans, kroppens och aktiviteters komplexitet och hur den egna livshistorien påverkar de aktuella symtomen och aktivitetsbegränsningarna. 

Målet i behandlingen är att bygga trygghet i sig själv, förstå sina reaktioner både kroppsligt och mentalt, hitta samband och sammanhang samt att stärka aktivitetsförmågan.

Interventionen behöver ske i en trygg behandlingskontext med fokus på acceptans och compassion för att minska stressreaktioner och ge möjlighet till skapande av nya nätverk i hjärnan. För att nå detta behöver terapeuten använda både intoning, spegling, emotionell smitta och sin mentaliseringsförmåga för ett terapeutiskt förhållningssätt.

Den levda kroppen är förutsättningen för livet och all den aktivitet som livet innebär. Eller som filosofen Sartre uttryckte det ”Vi har inte bara våra kroppar, vi är våra kroppar.” Att vara en kropp väcker existentiella frågor och berör oss på alla plan ”Hur är det för dig att leva i just din kropp och med dina förutsättningar? Hur påverkar det din möjlighet till optimalt aktivitetsutförande?”

Två uppsatser är skrivna om BK i Aktivitet

BK i Aktivitet kan förbättra aktivitetsutförandets kvalitet

Publicerad år 2020. Fördjupningsutbildning i BK, klinisk tillämpning. Motsvarande psykoterapeut steg 2.

Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom för att stärka patienters aktivitetsutförande

Kandidatuppsats publicerad år 2014

Om BK (Basal Kroppskännedom)

Det finns stora variationer i kroppskännedom bland människor som uppfattas som i grunden friska. Utvecklingen mellan det lilla barnets kroppsliga harmoni till den vuxna människan störs lätt av den långa rad av kompromisser som livet innebär. Många besvär har sitt ursprung i att livets fria rörelse i kroppen har bromsats och individens avsikter splittrats.

I Basal Kroppskännedom (BK) jobbar vi med att bli medvetna om och förändra hållningsmönster, rörelsemönster och andningsmönster som i sin tur påverkar och påverkas av tanke och beteende mönster. Dessa övningar ska leda till det mest harmoniska och effektiva sättet att röra kroppen med full uppmärksamhet, vilket samtidigt blir en övning i medveten närvaro och koncentration.

BK är en fysioterapeutisk, vetenskapligt beprövad metod. BK har utvecklats utifrån de österländska träningsformerna Taichi och Qigong och bygger liksom dem på att träna både kropp och medvetande, det vill säga – hela människan. Denna träningsform lockar fram möjligheten att inom sig upptäcka självläkande krafter och kreativitet, att vara integrerad i sin kropp “att vara hel”.

Syftet med BK är att utveckla och förädla förmågan att vara, i rörelse och vila, ensam och i relation till andra, och att bli ändå mer den man verkligen är (Roxendal & Winberg 2002).

Läs mer på http://www.ibk.nu/

Är du arbetsterapeut?

Eller annan terapeut som arbetar med människor? Här är utbildningarna för Dig!

Är du företagare?

Eller personalansvarig, är det här sidan för dig. Jag hoppas du hittar intressant innehåll till nästa utvecklingsdag!

Personlig hållbarhet och utveckling?

Vill du främst fördjupa dig för egen del och utveckla din egen personliga potential så ta den här vägen.

Scroll to Top

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.