Grön 5-dagars kurs i BK i Aktivitet

MISSADE DU ANMÄLAN TILL GRUNDKURSEN PÅ GOTLAND? DÅ KAN DU GÖRA EN INTRESSEANMÄLAN TILL KOMMANDE KURSER I HÖST. SKRIV I MEDDANDERUTAN. INTRESSEANMÄLAN ÄR INTE BINDANDE!

 

Är det svårt att kunna ge det bästa till varje patient?
Har du alltför hög arbetsbelastning på jobbet?
Snurrar ditt eget liv på allt för fort? Är känslan av stress nästan ständigt närvarande? Kanske har du ont i kroppen?

Mindre stress både för dig och dina patienter skulle göra stor skillnad för upplevelsen av arbetsdagen, tillfredsställelsen på jobbet och behandlingsresultaten. Att själv få en egen upplevelse i kropp och känslor kan öka tryggheten i livet och lugnet i mötet med andra människor. Om du arbetar med patienter kan du därmed bättre känna in, observera och guida patienten.

När vi arbetar med Basal Kroppskännedom (BK) i Aktivitet bygger vi en solid medveten kroppsnärvaro för att du och dina patienter ska få full tillgång till er egen potential i alla vardagens aktiviteter. På så sätt får livet bättre balans och chansen är stor att kroppens symtom förändras, smärtproblematik och psykisk ohälsa minskar. I princip alla diagnosgrupper har glädje av BK i Aktivitet då det balanserar kroppens system och ökar balansen i livet.

Under kursen övar vi hur kontakten med kroppen påverkar alla aktiviteter vi utför. Vi utforskar hur kontakten med din kropp gör skillnad i kvaliteten i det du gör. Blir bullarna godare om du bakar in lite närvaro?

Spontana summeringar efter en kursvecka med BK i Aktivitet;

En kursdeltagare och arbetsterapeut beskrev ”En kurs som ger lika mycket till dig själv som till dina patienter”.

En annan utvärderar med orden ”Känns lite revolutionerande, ett paradigmskifte!”

Grön kurs? Grön symboliserar första steget i trappan mot Terapeutisk kompetens i BK i Aktivitet. Gröna kurser är öppna för alla intresserade och du kan upprepa dem hur många gånger som helst.

Nästa grundkursvecka ges på vackra Gotland en vårvecka i maj! Pga pandemin har de fysiska kurserna varit begränsade, men nu räknar vi med en fullbokad vecka på Gotland.

Under 5 dygn möts vi på Gustavsvik, strax utanför Visby. Där fördjupar vi oss i utförandet av aktivitet i kontakt med oss själva. Vi tränar konkret; kroppsmedvetenhet, samling, stabilitet och självtillit för att skapa en egen god grund som allt patientarbete kan utgå ifrån. Vi ökar medvetenheten om hur vi gör och hur vi har det. Då blir det lättare med ett positivt öppet bemötande där vi kan vara terapeutiska och guida patienten mot goda resultat.

Vi startar med gemensam middag kl 18 på söndag kväll 1 maj och slutar kl 14.30 på fredag 6 maj. Schema för veckan kommer i senare utskick. Var vänlig respektera tiderna!

Kursavgiften är 8900 kr +2225 kr moms = 11125 kr. Till detta tillkommer kostnad för mat och logi. Vi är stolta över att kunna behålla samma priser som då denna kurs planerades före pandemin!

Internatkostnad; Dagens alla måltider, lokaler och 5 nätters boende. Internat i enkelrum 7035 kr (inkl moms) Totalt 11125 + 7035 = 18160 kr  

Det är oftast väldigt skönt att kunna dra sig undan för sig själv under detta intensiva arbete, men vill du hellre dela rum med en kollega, kostar dubbelrum 6310 kr/pers Totalt 11125 + 6310 = 17435 kr 

Detta är en internatvecka och vi börjar morgonen med meditation före frukost och avslutar med meditation efter kvällsmålet, men om du väljer att bo på annat ställe ingår inte frukost och kostnaden är: 4585 kr (inkl moms) Totalt 11125 + 4585 = 15710 kr 

Bäst effekt av övandet får du genom att vara kvar i sammanhanget därför rekommenderar vi att bo på plats.

 

Är ni flera från samma team eller arbetsplats finns det möjlighet till fina simultaneffekter – varmt välkomna tillsammans!

 

Datum:

Sön kväll 1/5 - fre 6/5 2022

Sista ansökningsdag:

2022-03-16

Längd:

5 dagar

Plats:

Gustavsvik, Visby

Målgrupp:

Arbetsterapeut, fysioterapeut eller annat arbete med människor. Du kan också delta i kursen som privatperson, för arbete med din egen personliga utveckling.

Pris:

8900 kr + moms + kost och logi

Kursid:

110 (ange vid bokning)

Boka plats

Mer information

Betalning
Betalning via faktura eller Stripe. 

Stripe är en av världens största och mest använda betallösningar för onlinebutiker. 

Bokning och bekräftelse
Din anmälan är bindande, men får du förhinder har du har möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe. Anmälan är godkänd när du fått en bekräftelse från oss.

GLN-nummer Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Mer information.

Utbildare Pernilla Sporre

Pernilla har en unik förmåga att locka fram människors resurser. Genom att se till helheten och guida in mot människans kärna stärks personens trygghet och tro på sin egen förmåga, där skapas balans och vitalitet. Detta får du del av oavsett vilken kurs du går.
Scroll to Top

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.