Välkommen!

PRIVAT ARBETSTERAPI MOTTAGNING

En mottagning startad för Din skull

 

På mottagningen får Du med stress och smärtproblematik hjälp att förstå din kropp och balansera livet för att må bra och fungera väl i din vardag. Pernilla Sporre, legitimerad arbetsterapeut och specialiserad inom kroppskännedom och psykoterapi, har en stor verktygslåda att använda för att hitta personliga lösningar för var och en.

För att möjliggöra en förändringsprocess tillämpas konsten och vetenskapen i arbetsterapi, kroppskännedom och psykoterapi. Utgångspunkten är den senaste kunskapen om hjärnan och nervsystemets stressreaktioner för att bygga en stadig trygg grund att ta avstamp ifrån i resten av livet.

På mottagningen erbjuds du en långvarig tillgänglig kontakt och tillräckligt med tid för att du ska känna dig lyssnad på och mött utifrån dina genuina behov. Möjlighet finns att arbeta med orsaken till problemen, inte bara kortsiktig symtomlindring, på så sätt kan livet ta en ny väg och varaktig förändring ske. Du kan lita på att processen sker i en trygg miljö av kärleksfullt gemensamt utforskande samtidigt som sjukvårdens krav på legitimerad personal ger trygghet om att behandlingen sker utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Behandlingen kan ske på mottagningen i Växjö och/eller online.

För en förändringsprocess ska ske krävs investeringar i tid och energi. Din ekonomiska investering blir mellan 9000 – 66 000 kr beroende på vilket behandlingsupplägg du väljer utifrån dina behov och önskemål.

Vi startar med ett förutsättningslöst videosamtal där du och jag träffas för att se om vi är en bra matchning för att lösa dina behov.

BOKA KOSTNADSFRITT VIDEOSAMTAL

Sagt om mig: ”Pernilla har en perfekt balans mellan sin professionalitet, sin evidensbaserade kunskap och en mjuk inlyssnande hållenhet som gör att man känner sig trygg. Här finns utrymme för hela människan att finna balans inom och utom. Det är enkelt, tydligt, effektivt och djupgående. Jag kan bara helhjärtat rekommendera Pernilla!”

”Pernillas guidning och magiska händer kan hitta nyanser i min kropp som jag själv inte visste var möjligt.”

Datum:

Löpande individuella bokningar

Sista ansökningsdag:

Längd:

Kurspaket varierande mellan 1 - 6 mån

Plats:

Online eller på mottagningen Bättringsvägen 45, Växjö

Målgrupp:

Du med stress och/eller smärtproblematik som önskar ny balans i livet

Pris:

Din investering ligger mellan 9000 - 66 000 kr

Kursid:

510 (ange vid bokning)

Boka plats

Mer information

Betalning
Betalning via faktura eller Stripe. 

Stripe är en av världens största och mest använda betallösningar för onlinebutiker. 

Friskvård
Nu kan du betala via epassi om det är det system som din arbetsgivare använder för friskvård. 

Bokning och bekräftelse
Din anmälan är bindande, men får du förhinder har du har möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe. Anmälan är godkänd när du fått en bekräftelse från oss.

GLN-nummer Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Mer information.

Utbildare Pernilla Sporre

Pernilla har en unik förmåga att locka fram människors resurser. Genom att se till helheten och guida in mot människans kärna stärks personens trygghet och tro på sin egen förmåga, där skapas balans och vitalitet. Detta får du del av oavsett vilken kurs du går.
Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.