FÖRETAG

Arbetsmiljö, ergonomi, personalen som resurs – HALVDAGS EVENT

Hur mår din personal?

Har ni det stressigt med hög belastning?

Sitter ”fastklistrad” vid datorn hela dagarna eller kanske är det tvärtom väldigt fysiskt. I dagens arbetsliv är det ofta stor risk för enformighet eftersom vi specialiserat oss så mycket. Vad gör det med måendet på er arbetsplats?

Genom att ha god kontakt med sin kropp och sina behov kan man få full kontakt med hela sin potential. På så sätt kan vi utveckla individer, team och hela arbetsplatser.

Jag kommer till er kickoff där vi fokuserar på just er arbetsplats och era medarbetare.

I en workshop kan vi arbeta tillsammans i personalgruppen. Vi övar praktiskt hur vi använder kroppen, utforskar en balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och hur det känns när vi är medvetet närvarande i det vi utför. Vi känner in samband och sammanhang och hur det faktiskt känns att ha kontakt med och på riktigt göra bra saker för oss själva.

En halvdag växlar mellan olika block av utforskande. Vi smakar på kroppskännedomsövningar, pratar om det teoretiskt och omsätter det i de aktuella arbetsmomenten just ni har på er arbetsplats. Tillsammans reflekterar vi över erfarenheterna.

Jag kan ge er en unik ingång som inte bara handlar om fysisk ergonomi eller ”mindet” utan vi fokuserar på hur varje medarbetare kan komma till sin rätt och utvecklas som människa i just ert företag – så att alla kan prestera på sin egen topp!

Det här är en halvdag som fokuserar på bra personalvård. Som erfaren leg. arbetsterapeut, med fördjupning både inom kroppskännedom och psykoterapi har jag kunskaper och förmåga att hjälpa din personal inom de flesta områden som handlar om hälsa.

En personaldag innehåller både praktik och teori, övande och reflektion. Det här är en dag där vi alla är mer på tå än sitter passivt bakåtlutade i stolarna. När vi har en halv dag på oss smakar vi på upplevelserna av kontakten med oss själva och skapar fina förutsättningar för egen erfarenhet att bygga vidare på!

Jag lägger alltid upp utbildningsdagar och event utifrån er specifika grupp och de aktuella förutsättningarna. Ett halvdagsevent kombineras med fördel med att jag gör ett Arbetsplatsbesök hos just er.

Vill du ha något som kan ge genuin hållbarhet och varaktigt gott mående i personalgruppen, då är du helt rätt!

Datum:

Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdag:

Längd:

Halv dag

Plats:

Online eller enligt era önskemål

Målgrupp:

Personalgrupper

Pris:

11 000 - 19 000 kr + moms

Kursid:

311 (ange vid bokning)

Boka plats

Mer information

Betalning
Betalning via faktura eller Stripe. 

Stripe är en av världens största och mest använda betallösningar för onlinebutiker. 

Friskvård
Nu kan du betala via epassi om det är det system som din arbetsgivare använder för friskvård. 

Bokning och bekräftelse
Din anmälan är bindande, men får du förhinder har du har möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe. Anmälan är godkänd när du fått en bekräftelse från oss.

GLN-nummer Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Mer information.

Utbildare Pernilla Sporre

Pernilla har en unik förmåga att locka fram människors resurser. Genom att se till helheten och guida in mot människans kärna stärks personens trygghet och tro på sin egen förmåga, där skapas balans och vitalitet. Detta får du del av oavsett vilken kurs du går.
Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.