Kroppskännedom

i vardagen

Aktivitetsbalans för Dig

Pernilla Sporre här. Jag är leg. Arbetsterapeut och fokuserar på personlig hållbarhet och utveckling. Jag använder BK i Aktivitet, en metod som aktiverar din kroppskännedom i vardagens alla aktiviteter, hemma så väl som på jobbet. Metoden hjälper dig att verkligen få tillgång till hela din potential som människa. Oavsett om det gäller din yrkesroll som arbetsterapeut, till de anställda i ditt företag eller för din helt personliga del. Jag lär dig BK i Aktivitet genom kurser, handledning eller anpassade temadagar helt utifrån era unika behov.

BK (Basal Kroppskännedom) i Aktivitet är både en livsfilosofi och en behandlingsmetod. När du utför aktiviteter i din vardag har du möjlighet att göra det under medveten kroppsnärvaro och på så sätt ha största möjliga tillgång till din personliga potential. Under träningen utgår vi från balanserad hållning, frihet i andning och rörelser och medveten närvaro som grund för all aktivitet i livet.

Det kan innebära att du känner dig mindre stressad, mår bättre, får mindre ont i kroppen och att du verkligen kan komma till din rätt som människa.

Aktivitetsbalans i kroppen och dagen kallar jag det när jag förenar BK i Aktivitet med arbete kring struktur i vardagen. Att ha en hälsosam livsstil med balans mellan arbetet och hemmet, mellan aktivitet och återhämtning brukar kallas för aktivitetsbalans. Genom att bli medveten om ditt aktivitetsmönster ökar chansen att du får ihop allt du vill, behöver eller förväntas göra på ett sätt som  ger välmående och hälsa i livet.

HUR du gör, avgör hur du MÅR

Vill du veta mer om min vetenskapliga grund för det arbete jag gör så kan du läsa min färska uppsats om BK i Aktivitet!

Konklusion: Resultatet av studien visar att BK i Aktivitet är ett nytt sätt inom arbetsterapi att integrera kunskap från olika områden, där möjlighet att stärka förmågan till aktivitet sker genom ökad tillgång till sina egna resurser istället för att fokusera på kompensatoriska strategier.

Vi utvecklar människor & verksamheter

Är du arbetsterapeut?

Eller annan terapeut som arbetar med människor? Här är utbildningarna för Dig!

Är du företagare?

Eller personalansvarig, är det här sidan för dig. Jag hoppas du hittar intressant innehåll till nästa utvecklingsdag!

Personlig hållbarhet och utveckling?

Vill du främst fördjupa dig för egen del och utveckla din egen personliga potential så ta den här vägen.

Du är precis som han, skogsmunken…/Lena Engström, leg. sjuksköterska, rehab- och vårdkoordinator

Att bli jämförd med Björn Natthiko Lindeblad är nog det finaste beröm jag har fått!

Youtube kanal för inspiration och utbildning

Min vision handlar om att skapa en ny våg av kunskap och insikt som hjälper människor att faktiskt vara riktigt sanna mot sig själva och för det krävs inre kontakt med kropp och själ. När vi gör på riktigt bra saker för oss själva är chansen också stor att vi gör på riktigt bra saker för allt och alla runt omkring oss, alltså både människor och natur. Så man skulle kunna säga att när vi jobbar med BK i Aktivitet jobbar vi som världsförbättrare – och vi börjar med oss själva!

Ett första steg kan vi ta via Aktivitetsbalans för Digs bibliotek på Yotube.

Ett bibliotek för inspiration och utbildning

Kanalintroduktion

Den mest visade filmen!

Till min förvåning är filmen där dammsugaren är den givna danspartnern den mest visade filmen just nu.

Får jag skicka dig mitt Inspirationsbrev?

I breven hoppas jag inspirera dig genom att dela med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.

Pernilla Sporre

Få vår första digitala kuts gratis!

#D8C0C3 *

#7AAAC1

#9BC8EB

#E1F9FF

#DBF6DA *

#68BD66

Scroll to Top

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.