FÖRETAG

SJUKSKRIVNA?

Har ni medarbetare som är sjukskrivna eller är i riskzonen?

I så fall har jag möjlighet att hjälpa er med bedömning och behandling för att helst undvika sjukskrivning eller underlätta arbetsåtergång och hjälpa dig som arbetsgivare med det viktiga rehabiliteringsansvaret.

Personalen är ju din viktigaste resurs så se till att den mår bra!

I dagens utmanande arbetsliv är sjukskrivningsnivåerna höga och utmanar både individer, företag och samhälle. Som arbetsgivare har du ett stort rehabiliteringsansvar som kan kännas betungande och svårt att veta på vilket sätt du ska kunna stötta dina anställda. Jag hjälper dig med detta!

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med personer som är sjukskrivna (eller riskerar att bli) och stötta dem och deras arbetsgivare i processen åter till arbete och god arbetsförmåga.

Dessa insatser planeras helt utifrån era behov. De kan göras individuellt, men också i grupp ifall ni har flera som är sjukskrivna eller i riskzonen.

Kontakta mig så diskuterar vi tillsammans vad som hjälper er allra bäst.

Datum:

Sista ansökningsdag:

Längd:

Plats:

Målgrupp:

Sjukskrivna, eller ännu hellre, att fånga upp personal innan de behöver bli sjukskrivna

Pris:

1600 kr/tim + moms

Kursid:

370 (ange vid bokning)

Boka plats

Mer information

Betalning
Betalning via faktura eller Stripe. 

Stripe är en av världens största och mest använda betallösningar för onlinebutiker. 

Friskvård
Nu kan du betala via epassi om det är det system som din arbetsgivare använder för friskvård. 

Bokning och bekräftelse
Din anmälan är bindande, men får du förhinder har du har möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe. Anmälan är godkänd när du fått en bekräftelse från oss.

GLN-nummer Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Mer information.

Utbildare Pernilla Sporre

Pernilla har en unik förmåga att locka fram människors resurser. Genom att se till helheten och guida in mot människans kärna stärks personens trygghet och tro på sin egen förmåga, där skapas balans och vitalitet. Detta får du del av oavsett vilken kurs du går.
Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.