TERAPEUT

HANDLEDNING

Handledningen kan ske individuellt eller i grupp, tex en yrkesgrupp eller ett rehabteam. Jag kan komma till din arbetsplats eller vi kan träffas online.

För dig som är arbetsterapeut, fysioterapeut, psykosocial resurs eller har annat arbete inom hälso- och sjukvård och vill få stöd och handledning både i ditt kliniska arbete med patienter och för ditt eget övande i BK i Aktivitet.

Handledning kan också ske helt utifrån dina privata behov oavsett yrkesbakgrund.

Du får processhandledning med utgångspunkt i Basal Kroppskännedom (BK) i Aktivitet och Aktivitetsbalans, vilket innebär möjlighet att både fokusera på resurser hos dig själv och hos de klienter du möter. Ett holistiskt synsätt och sambandet mellan kropp och själ utgör en viktig grund.

Datum:

Sista ansökningsdag:

Längd:

Plats:

Pernilla kommer till dig eller vi möts ONLINE

Målgrupp:

För dig som vill få stöd och handledning både i ditt kliniska arbete med patienter och för ditt eget övande i BK i Aktivitet.

Pris:

1600 kr/tim + moms och ev kostnader för resor och logi

Kursid:

170 (ange vid bokning)

Boka plats

Mer information

Betalning
Betalning via faktura eller Stripe. 

Stripe är en av världens största och mest använda betallösningar för onlinebutiker. 

Friskvård
Nu kan du betala via epassi om det är det system som din arbetsgivare använder för friskvård. 

Bokning och bekräftelse
Din anmälan är bindande, men får du förhinder har du har möjlighet att skicka någon annan i ditt ställe. Anmälan är godkänd när du fått en bekräftelse från oss.

GLN-nummer Från och med 1 april, 2019 har det kommit ett lagkrav som säger att alla offentliga upphandlingar, inklusive direktupphandlingar, måste faktureras med e-faktura. E-fakturan ska märkas med ett så kallat GLN-nummer, utöver eventuell fakturareferens. Du som arbetar i kommun, landsting och region måste alltså fylla i detta fält i din anmälan. Har du inget GLN-nummer men tillhör kategorin ovan, kontrollera korrekt fakturaadress med lämplig person inom din organisation. Mer information.

Utbildare Pernilla Sporre

Pernilla har en unik förmåga att locka fram människors resurser. Genom att se till helheten och guida in mot människans kärna stärks personens trygghet och tro på sin egen förmåga, där skapas balans och vitalitet. Detta får du del av oavsett vilken kurs du går.
Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.