OM MIG

Leg. Arbetsterapeut med lång erfarenhet av att möta individer med olika behov och förutsättningar. Utifrån mötet med människan skapar jag individuella lösningar som samtidigt är hållbara på lång sikt. Jag utgår alltid från ett holistiskt synsätt och min mission är att ge människor förutsättningar att må bra i det man gör. Ett bärande citat för mig:

Alla är vi människor på väg genom livet!

Senaste åren har jag inspirerats mycket av yogans kunskap och filosofi. Det har varit ett bra steg för att fördjupa den kunskap om människan jag fått med mig under åren i sjukvården och om mig själv i mitt eget liv.

För mig har alltid möjligheten att få vara aktiv och göra det jag vill varit viktigt, men också det jag måste och förväntas göra. Då var steget till arbetsterapi inte så långt, att få hjälpa människor där livets flöde stoppats upp att hitta sin egen aktivitetsbalans som ger välmående och hälsa i livet.

Utbildad arbetsterapeut

Så det var ingen slump att jag blev arbetsterapeut även om jag hastigt och lustigt som 17-åring befann mig hundra mil hemifrån för att börja studera till ett yrke som jag inte hade en aning om. Just fyllda 20 år utexaminerades jag från Vårdhögskolan i Umeå 1990, Rehabiliteringslinjen med inriktning mot Arbetsterapi.  Därefter hamnade jag i huvudstaden och det var där jag ”växte upp” till vuxen arbetsterapeut, alltså både som person och i yrket. Under 12 åren var jag anställd på Södersjukhuset i Stockholm där jag fick möjlighet att prova det mesta man kan göra som arbetsterapeut inom akutsjukvården, t.ex. medicin, reumatologi, neurologi, ortopedi och studenthandledning. Dessutom var jag med och startade upp både en strokeenhet på neurologen och en Klinisk Undervisningsavdelning (KUA) för studenter.

Smärtrehab i Småland

2002 gjorde min familj och jag en stor omställning och flyttade till Växjö och Småland för att hitta en ny plats att slå rot på. Även yrkesmässigt blev en stor förändring till Smärtsektionen i Landstinget Kronoberg. Från snabba, korta insatser till långsiktigt rehabiliteringsarbete med ett Salutogent biopsykosocialt multimodalt helhetstänk – alltså att utgå från det friska och se till hela människan! Det gav också ett brett utvecklingsperspektiv där tex. Lösningsfokuserad korttidsterapi, Basal Kroppskännedom (BK) och Trädgårdsterapi ingick i behandlingsrepertoaren, metoder som verkligen passat mig som handen i handsken.

2009 fick jag möjlighet att ta med detta tänk in i primärvården. I samband med Rehabgarantin och Sjukskrivningsmiljardens införande blev det äntligen klart att Kronoberg återigen behövde ha arbetsterapeuter i primärvården. Så att starta upp nya verksamheter och lyfta arbetsterapeuters viktiga insatser har under åren ofta blivit en viktig arbetsuppgift. Så nu för tiden är smärt- och stressrehabilitering, psykisk ohälsa och neuropsykiatri vanliga områden i min yrkesvardag.

Basal Kroppskännedom i Aktivitet (BK i Aktivitet)

Jag som person har alltid varit nyfiken på att utveckla och se nya möjligheter med det som kommer i min väg. Ofta har det varit väldigt kul, men också inneburit att jag både nu och då haft fler bollar i luften och idéer i huvet än min kropp och tid har kunnat balansera.

Att jobba med min egen personliga utveckling är en viktig del i mitt liv. Ett steg in i den kontakten blev när vi började få handledning i BK. Att upptäcka vilken förändring det innebar i mitt eget liv då jag blev mer balanserad och fick koll på en krånglande rygg gav inspiration att jobba vidare. Med hjälp av vår handledare Ingrid Olsson Nordgren tog vi med kunskapen från gympasalen till aktiviteter på arbetsterapin. Att utveckla en ny metod har verkligen både sina glädjeämnen och frustrationer, bla har vi ju varit tvungna att skriva våra utbildningsplaner själva. Desto roligare har det då varit att se hur kunskapen bär, att uppmuntras av patienter som säger att det här måste fler få tillgång till och få möjlighet att dela med sig och utbilda kollegor. Det är en fantastisk möjlighet att få integrera olika kunskapsområden och se hur simultaneffekterna befruktar varandra och faktiskt gör skillnad!

I denna informella utbildning har ingått flera veckolånga BK-utbildningar, över 100 timmar BK-handledning och tillämpning i aktivitet, eget övande och till slut en uppsats för att bli de allra första någonsin med Terapeutisk kompetens i BK i Aktivitet! Nu fortsätter utvecklingen och den informella utbildningen för att skaffa en kompetens på området motsvarande Lärarutbildning.

Stå på egna ben

Så i den bästa av världar har jag nu möjlighet att både möta patienter i arbetet i primärvården och parallellt i mitt företag utveckla metoden BK i Aktivitet via kurser, handledning, skrivande och andra forum tillsammans med kollegor, privatpersoner och företag – alltså få möta andra människor på väg genom livet! Mitt företagande ger mig också möjlighet att stötta andra företagare i deras personalvård.

Min vision med allt jag vill göra i företaget handlar om

”Genom god självkännedom kan du medvetet utgå från dina egna genuina behov i mötet med andra, deras behov och hela den jord vi lever på.”

Hoppas du också finner detta intressant och vill vara en del i utvecklingen av något nytt! Jag skulle bli jätteglad om du hör av dig med frågor och funderingar!

Varma hälsningar

Pernilla