Röster från deltagare

Röster från deltagare

Deltagare 5-dagars Grundkurs:

“Under kursen i BK i aktivitet har jag lärt mig att börja känna efter. Och att det inte finns något som är rätt eller fel i vad jag känner. Det är som det är.

Genom att hitta ”mitt” sätt att röra mig på, ett sätt som är snällare och mer optimalt så kan jag bli starkare och mer ”effektiv” i mitt utförande av något. Och det som är så bra är att alla kan förbättra sitt ”görande” oavsett förutsättningar. Genom att använda kroppen mer så som den är tänkt att användas så utsätts den ju inte heller för ”slitage”, vilket betyder att jag kommer orka mer i längden trots att jag dragigt ner på ”energiförbrukningen”.

Pauline Eriksson, arbetsterapeut

“Jag känner stor nytta av det jag lärde mig både för min egen personliga del och i mitt arbete med patienterna. Jag har smugit in mer av BK-tänket vid ergonomitillfällen både med smärt- och reumagrupper. Jag tycker att det har tillfört mer till mina tidigare kunskaper i praktisk ergonomi. Har har fått fler och bättre ord och uttryck för att visa och guida. Jag och mina Sg-kollegor kan använda samma språk, vilket bör underlätta för patienterna. Det känns bra att länka ihop övningar med praktik i vardagen. Jag tror också att det känns mer meningsfullt för sjukgymnasterna att jobba med övningar när patienterna också får möjlighet att öva sig att använda BK-kunskaperna i vardagsaktiviteter. 
För kommande smärtgrupper som startar till hösten är min plan att vi ska kunna ha ett upplägg där övningstillfällen i BK med sjukgymnast och praktiska aktivitettillfällen med arbetsterapeut följer en röd tråd.”
 

Maria Hellgren, arbetsterapeut

 

Deltagare meditation:

”Pernillas mjuka, och oerhört hållande guidning in till kroppsmedvetenhet i såväl rörelse som i meditation, är så otroligt avslappnande och läkande. Med värme och stor kunskap inom sitt område erbjuder Pernilla en trygg miljö och fantastiska verktyg för fysisk avslappning och inre läkning.”

Christina Sjödin, yogalärare, Ayurvedisk Hälsorådgivare och sångpedagog.

 

Deltagare i klass med kroppskännedom:

”Under Pernillas varsamma ledning inser jag plötsligt hur svårt det på ett sätt är att bara gå, hur många kroppsdelar som är engagerade på olika sätt. Och samtidigt blir det så väldigt lätt att vara fullt närvarande i det. Passet blir som en fullfokusdejt med en livskamrat som jag alltför ofta tar för given: min egen kropp.”

Sara Norrby Wallin, organisationskonsult och skribent

 

“Ja använde bka igår kväll när ja målade fönster o undrade varför det blev så mycket färgkladd på fel ställe när ja tappade fokus på kroppen o rörelsen. De gör gott att ha lite bka kunskap i vardagen.”

Magnus Aldebert, arbetsterapeut