Kurser i Basal Kroppskännedom i Aktivitet

I dessa kurser övar fysioterapeuter/sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans, i övningsrummet och i Aktiviteter. Vi övar oss att vara närvarande i rörelse och i vila. Dagarna varvas med Aktiviteter som att baka och kratta löv med basala grundfunktioner som att gå, stå, sitta och ligga i närvaro. Detta med syfte att öka resurser i närvaro, postural stabilitet, förankring, frihet i andning, hållning och i balans.

Vi kan erbjuda många olika alternativ på kurser utifrån era önskemål. Allt från workshops på företag, rejäla fördjupande kurser med 5 dagars internat till endagskurser eller retreat där du får chans till handledning och att prova på BK i Aktivitet. Det som planeras just nu presenteras i aktuellt Kursprogram.

Syfte

• Att ge deltagarna känsla och förståelse för basala kroppsliga positioner och rörelser genom övningar i Basal Kroppskännedom.
• Att öka förståelsen för hur den egna kroppen kan användas mer skonsamt i Aktiviteter
• Att integrera det gemensamma innehållet i arbetsterapeutens och fysioterapeutens arbetssätt och därigenom underlätta patientens behållning av den samlade insatsen.

Teori

Teorier i Basal Kroppskännedom. Arbetsterapiteorier om Aktivitet. Människosyn, mötet, motivation, anknytningsteorin, drivkrafter, förändringsprocesser, självkänsla och acceptans.

Förberedelser

Reflektera över de patientfall du mött och de svårigheter dessa hade och vilka aspekter du vill utveckla vidare.

Kontakta oss för ytterligare information
Pernilla Sporre
Leg. Arbetsterapeut, Kurslärare i BK i Aktivitet
pernilla.sporre@gmail.com