Kursdag Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening

Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening inbjuder till Kursdag

Upplevelsebaserad utbildning – Basal Kroppskännedom i Aktivitet

7 mars 2019

Kära arbetsterapeutkolleger äntligen en möjlighet att träffas igen!
En dag av möten, inspiration, utbyte av erfarenheter och kunskap inom smärtrehabilitering

 

Program

10.00 Introduktion av Pernilla Sporre

10.45 Fika som aktivitet

11.15 Tillämpning i vardag/arbete

12.45 Lunch till självkostnadspris

13.45 Information om SAS och Swedish Pain Society

14.15 Workshop samt kaffe

16.00 Avslutning

Plats Danderyds sjukhus T-banestation: Danderyds sjukhus. Entrévägen 6.   Målpunkt C, Plan 1. Föreläsningssal Bofinken

Arrangör Sveriges Arbetsterapeuters Smärtförening, SAS

Kursledare Pernilla Sporre samt styrelsen i SAS

Kostnad 750 kr SAS medlemmar, 1500 kr icke SAS medlemmar.

Deltagarantal Max 35st minst 15st.

Anmälan Anmäl snarast, ”först till kvarn” gäller. Skriftlig anmälan (bindande) senast den 11/2 till: madelene.linder@vll.se

Efteranmälan går bra i mån av plats!
Ange namn, telefonnummer, arbetsadress, e-postadress och om du är medlem i SAS. Anmäl ev. önskemål om specialkost.
Inbetalning görs på plusgirokonto (SAS) 1144407-2 efter kursbekräftelse.
Kontakta oss gärna vid frågor! Catherine Lindgren Pettersson  catherine.lindgren-pettersson@sll.se

Välkomna!

Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.