Medveten närvaro

Medveten närvaro

Ett syfte i Basal Kroppskännedom är att stärka förmågan till medveten närvaro (mental närvaro) – att vara ”här och nu”. Det övas både i stillhet och tillsammans med de strukturerade rörelseövningarna. I BK är det alltid upplevelserna och skeendena i kroppen som är ankaret för närvarokontakten. Läs mer på http://www.ibk.nu/

 

Du kan inspireras av några blogginlägg jag skrivit om meditation; att börja meditera, sittställningens betydelse  och några upplevelser av meditation; vår på strandängarna och höst på strandängarna. Några andra blogginlägg har mer fokus på medveten närvaro i ett bredare perspektiv, tex toning med Marie Bergman.

 

Vid eget övande av mindfulness/meditation kan det vara skönt att ta stöd av vägledning, tex i appen Insight timer som du kan ladda ner gratis. Där finns massor av guidade meditationer på många språk varav flera fina på svenska. Här är ett tips för att lyssna på din inre röst och följa din inre kompass.

 

Mindfulness – boktips ”Mindfulness i vardagen. Vägar till medveten närvaro” av Ola Schenström

Bok mindfulness

 

 

 

 

 

 

Psykiater Åsa Nilsonne pratar om vad som händer i hjärnan vid meditation på Nyhetsmorgon TV4