Basal Kroppskännedom (BK)

Basal Kroppskännedom (BK)

Det finns stora variationer i kroppskännedom bland människor som uppfattas som i grunden friska. Utvecklingen mellan det lilla barnets kroppsliga harmoni till den vuxna människan störs lätt av den långa rad av kompromisser som livet innebär. Många besvär har sitt ursprung i att livets fria rörelse i kroppen har bromsats och individens avsikter splittrats.

I Basal Kroppskännedom (BK) jobbar vi med att bli medvetna om och förändra hållningsmönster, rörelsemönster och andningsmönster som i sin tur påverkar och påverkas av tanke och beteende mönster. Dessa övningar ska leda till det mest harmoniska och effektiva sättet att röra kroppen med full uppmärksamhet, vilket samtidigt blir en övning i medveten närvaro och koncentration.

BK är en fysioterapeutisk, vetenskapligt beprövad metod. BK har utvecklats utifrån de österländska träningsformerna Taichi och Qigong och bygger liksom dem på att träna både kropp och medvetande, det vill säga – hela människan. Denna träningsform lockar fram möjligheten att inom sig upptäcka självläkande krafter och kreativitet, att vara integrerad i sin kropp “att vara hel”.

Syftet med BK är att utveckla och förädla förmågan att vara, i rörelse och vila, ensam och i relation till andra, och att bli ändå mer den man verkligen är (Roxendal & Winberg 2002).

Läs mer på http://www.ibk.nu/