DETTA ÄR AKTIVITETSBALANS

DETTA ÄR AKTIVITETSBALANS

Att jobba med sin egen aktivitetsbalans är en viktig investering i vardagslivet! Att få ihop allt man vill, behöver eller förväntas göra på ett sätt som  ger välmående och hälsa i livet.

Definition: ”Aktivitetsbalans innebär individens upplevelse av rätt mängd aktivitet och rätt variation mellan aktiviteterna i aktivitetsmönstret.”

En hälsosam livsstil innebär en balans mellan arbete, hem- och familjesysslor, lustfyllda aktiviteter, återhämtning och sömn. Genom att bli medveten om sina vardagliga aktiviteter, att se sitt aktivitetsmönster och utifrån detta se vad som behöver förändras finns möjlighet att återta balans i vardagslivet. Arbetsterapi kan hjälpa individen att hitta strategier för att skapa en balans mellan olika aktiviteter och vila.

Aktivitetsbalans innebär att individen blir medveten om sin kapacitet och prioriterar vilka aktiviteter som hen vill och behöver engagera sig i, både på det personliga planet och i samhället. Om individen saknar meningsfulla/uppmuntrande aktiviteter uppstår obalans. Stress kan uppkomma på grund av såväl inaktivitet som av ett för högkomplext aktivitetsmönster.

Vill du veta mer om vad Aktivitetsbalans betyder för en arbetsterapeut kan du börja med att läsa en sammanfattande artikel skriven av tre framstående forskare inom arbetsterapi: Läs den här

Här är några andra lästips:

bok