CSR för mitt företag

Eftersom hållbar utveckling är en av grundstommarna i mitt liv känns det självklart att sätta in företaget i en social, ekologisk och ekonomisk samhällskontext – Corporate Social Responsibility, vilket också handlar om att ta mer ansvar än lagen kräver. Ett av stegen blir då att försöka formulera CSR för mitt företag. Att försöka ta ansvar ”hela vägen” visade sig vara svårare än vad jag tänkt; Jag reser framförallt med tåg när jag ska ha kurser = bra ur miljösynpunkt, men det kräver lätt packning vilket jag sällan har (allt material till aktiviteter behöver ju med, förutom kläder, dator och allt annat som behövs under en vecka).

När jag då skulle köpa in degbunkar fick jag direkt ett dilemma; Plast = icke miljö- eller hälsovänligt, men billigt och lätt. Rostfritt = mer miljö- och hälsovänligt, men tungt och dyrt. Det fick bli plast…

Den dagen jag kan köpa min elbil till företaget och köra till kurserna behöver jag kanske inte tänka på vikten 😉

Att välja kursplats utifrån ett gott CSR-tänk har inte heller varit helt enkelt. Vi har väldigt många kriterier som behöver uppfyllas på en bra kurslokal, men goda miljöhänsyn är ett av önskemålen.

Rulla till toppen

INSPIRATIONSBREV

Får jag skriva till dig? 

I breven delar jag med mig av tankar, övningar och perspektiv på hur vi alla kan komma till vår rätt. Hur vi kan nå personlig hållbarhet och utveckling med hjälp av BK i Aktivitet och Aktivitetsbalans.