Blogg

CSR för mitt företag

Växjösjön i vinterskrud

Eftersom hållbar utveckling är en av grundstommarna i mitt liv känns det självklart att sätta in företaget i en social, ekologisk och ekonomisk samhällskontext – Corporate Social Responsibility, vilket också handlar om att ta mer ansvar än lagen kräver. Ett av stegen blir då att försöka formulera CSR för mitt företag. Att försöka ta ansvar ”hela vägen” visade sig vara svårare än vad jag tänkt; Jag reser framförallt med tåg när jag ska ha kurser = bra ur miljösynpunkt, men det kräver lätt packning vilket jag sällan har (allt material till aktiviteter behöver ju med, förutom kläder, dator och allt annat som behövs under en vecka).

När jag då skulle köpa in degbunkar fick jag direkt ett dilemma; Plast = icke miljö- eller hälsovänligt, men billigt och lätt. Rostfritt = mer miljö- och hälsovänligt, men tungt och dyrt. Det fick bli plast…

Den dagen jag kan köpa min elbil till företaget och köra till kurserna behöver jag kanske inte tänka på vikten 😉

Att välja kursplats utifrån ett gott CSR-tänk har inte heller varit helt enkelt. Vi har väldigt många kriterier som behöver uppfyllas på en bra kurslokal, men goda miljöhänsyn är ett av önskemålen.

Vi presenterar stolt vår uppsats!

Efter flera års pluggande på deltid är det till slut klart. När jag läste till arbetsterapeut för 25 år sedan var utbildningen 2,5 år. Några år senare förlängdes den till 3 år. Legitimation har jag (sedan 1998 då den godkändes för arbetsterapeutyrket) ju så klart, men det kändes intressant att uppdatera sina kunskaper och även få en akademisk kandidatexamen. Efter alla år med praktiskt/kliniskt fokus var det både ovant och nyttigt att läsa teori och lyfta kunskapen ur ett akademiskt perspektiv, att få ord på redan förvärvad kunskap, men ack så svårt. Ibland har det helt klart underlättat med all praktisk kunskap, men ibland har det också försvårat – det är sällan lösningar i praktiken är lika linjära som i teorin, vilket innebär att jag ställt alldeles för många frågor som jag sen behövt leta svar på… Vår uppsats skulle så klart handla om det som vi jobbat så mycket kliniskt med de senaste åren: möjligheterna att tillämpa Basal Kroppskännedom i det arbetsterapeutiska arbetet.

Så håll till godo!