Blogg

Nu är det dax!

På 23e våningen Gothia towers laddar vi för två dagars konferens med massor av arbetsterapi och arbetsterapeuter! På torsdag fm är det dax för oss att presentera vår uppsats. Hoppas på stort gensvar och intresse för kommande kurser i BK i Aktivitet! 20150414_211308

ARBETSTERAPI-FORUM

Nu förbereder vi oss för den muntliga presentationen vi ska hålla i Göteborg den 16 april. Att prata är inte svårt, det gör jag ju gärna och mycket hela dagarna, och då speciellt om ett ämne jag verkligen brinner för. MEN att på exakt 15 min förmedla kärnan i vår metod och resultatet av vår uppsats känns som en stor utmaning! Nu blir det att sovra, välja bort, göra bra power points och klocka tiden för innehållet gång på gång.
Är du på plats vore det väldigt kul att ses:
Abstracttitel: Arbetsterapeuters användning av Basal Kroppskännedom™ för att stärka patienters aktivitetsutförande
Programnummer: 235
Sessionstema: Intervention
Tid: 16 april 2015 11.40 – 12.00
Sal: A5

En annan intressant föreläsning är Marita Rydås specialistföreläsning där hon bla. kommer nämna BK i Aktivitet som en intervention hon använder. Torsdag kl 10.30 – 11.15 i sal R2. Man hinner ju precis lagom på båda 😉

 

Kurs BK i Aktivitet

Nästa kurs för arbetsterapeuter & fysioterapeuter hålls 21-25 september (vecka 39) på Rosenlunds gård utanför Helsingborg.

Läs mer här

CSR för mitt företag

Växjösjön i vinterskrud

Eftersom hållbar utveckling är en av grundstommarna i mitt liv känns det självklart att sätta in företaget i en social, ekologisk och ekonomisk samhällskontext – Corporate Social Responsibility, vilket också handlar om att ta mer ansvar än lagen kräver. Ett av stegen blir då att försöka formulera CSR för mitt företag. Att försöka ta ansvar ”hela vägen” visade sig vara svårare än vad jag tänkt; Jag reser framförallt med tåg när jag ska ha kurser = bra ur miljösynpunkt, men det kräver lätt packning vilket jag sällan har (allt material till aktiviteter behöver ju med, förutom kläder, dator och allt annat som behövs under en vecka).

När jag då skulle köpa in degbunkar fick jag direkt ett dilemma; Plast = icke miljö- eller hälsovänligt, men billigt och lätt. Rostfritt = mer miljö- och hälsovänligt, men tungt och dyrt. Det fick bli plast…

Den dagen jag kan köpa min elbil till företaget och köra till kurserna behöver jag kanske inte tänka på vikten 😉

Att välja kursplats utifrån ett gott CSR-tänk har inte heller varit helt enkelt. Vi har väldigt många kriterier som behöver uppfyllas på en bra kurslokal, men goda miljöhänsyn är ett av önskemålen.

Vi presenterar stolt vår uppsats!

Efter flera års pluggande på deltid är det till slut klart. När jag läste till arbetsterapeut för 25 år sedan var utbildningen 2,5 år. Några år senare förlängdes den till 3 år. Legitimation har jag (sedan 1998 då den godkändes för arbetsterapeutyrket) ju så klart, men det kändes intressant att uppdatera sina kunskaper och även få en akademisk kandidatexamen. Efter alla år med praktiskt/kliniskt fokus var det både ovant och nyttigt att läsa teori och lyfta kunskapen ur ett akademiskt perspektiv, att få ord på redan förvärvad kunskap, men ack så svårt. Ibland har det helt klart underlättat med all praktisk kunskap, men ibland har det också försvårat – det är sällan lösningar i praktiken är lika linjära som i teorin, vilket innebär att jag ställt alldeles för många frågor som jag sen behövt leta svar på… Vår uppsats skulle så klart handla om det som vi jobbat så mycket kliniskt med de senaste åren: möjligheterna att tillämpa Basal Kroppskännedom i det arbetsterapeutiska arbetet.

Så håll till godo!